“Uz tebe sam – već 15 godina”

Udruga savjetovališta „Uz tebe sam“ osnovana je 2007. na inicijativu roditelja djece s teškoćama u razvoju Varaždinske županije i grada Varaždina. Osnovana je s ciljem savjetovanja, edukacije, razvitka i unapređenja psihofizičkih sposobnosti i osamostaljivanja osoba s različitim vrstama teškoća u razvoju. Korisnici Udruge su djeca s teškoćama u razvoju (djeca s TUR), a uključena su djeca s poremećajima u ponašanju, učenju, tjelesnim oštećenjima, djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mlade osobe s invaliditetom (mlade OSI) s višestrukim oštećenjima i njihove obitelji.

11. lipnja o. g. na Trgu kralja Tomislava  obilježili smo 15. godišnjicu rada udruge prigodnom manifestacijom pod nazivnom „Uz tebe sam – već 15 godina“. Bilo je puno pjesme, veselja, topline i vedrih osmijeha naše djece i mladih, ali i građana. Hvala svima koji su omogućili stvaranje ove divne atmosfere i svima koji podupiru naš rad. Hvala zamjeniku gradonačelnika Varaždina Miroslavu Markoviću, predstavnici Varaždinske županije pročelnici Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb, civilno društvo i hrvatske branitelje Ljubici Božić, izvođačima: Aniti Huđek, dramskoj sekciji „Ka Te Briga Mi“, Udruzi žena “Trnovečko srce”, Dječjem vrtiću Varaždin – podružnica Koprivnička, donatorima: T&K Torte Tony Hobby, Ani Kraš, Ivi Šoštariću, Hermo d.o.o., Damiru Baksi, fotografu Darku Marešu na divnim fotografijama, Elektrostrojarskoj školi Varaždin, ton majstoru Marinu Kereši, voditeljima programa Anamariji Rade i Filipu Hohnjecu, svim volonterima i naravno hvala našoj predsjednici Marini Kereša koja već 15 godina neumorno radi na podizanju kvalitete života jednoj od najranjivijih skupina društva te našoj dopredsjednici Dijani Petek koja marljivo radi na koordinaciji naših projekata, aktivnosti i manifestacija! Hvala svima koji su na bilo koji drugi način pridonijeli boljitku Udruge i njihovih članova!

Klikni za više slika