Dan za nas!

Projekt „Dan za nas!“ namijenjen je djeci s teškoćama u razvoju od 0 do 7 godina, a
traje od srpnja do prosinca 2022. godine.
Svrha radionica je omogućiti pristup djeci s teškoćama rane i predškolske dobi (0-7
godina) uslugama edukacijskog rehabilitatora, kako bi se radilo na poticanju njihovog
razvoja u ovom za njih krucijalnom razdoblju. Također, roditelje će se savjetovati o
mogućnostima poticanja razvoja kod kuće, tijekom svakodnevnih aktivnosti, kao i o
prilagodbi i uređenju okoline djeteta kako bi se osigurali uvjeti za optimalan razvoj.
Radionice će se održavati grupno. U svakoj grupi bit će najviše do petero djece kako
bi se osigurao individualan pristup svakom djetetu.
Tijekom razvoja očekuje se da će djeca razviti određene vještine u određenom
vremenskom razdoblju. No, djeca s teškoćama zaostaju za svojim vršnjacima u
razvoju određenih vještina (jezično-govorni razvoj, razvoj fine i grube motorike, socio-
emocionalni razvoj…). Izuzetno je važno što ranije, još u predškolskoj dobi, započeti
s primjerenim tretmanima i habilitacijom (poticanjem razvoja), jer je upravo u toj ranoj
dobi djetetov mozak ima najviše kapaciteta za učenje zbog plastičnosti živčanog
sustava. Plasticitet živčanog sustava može se definirati kao proces izgradnje i
pregradnje veza između živčanih stanica koji se najučinkovitije i najbrže odvija
upravo spomenutoj ranoj dobi.
Izvoditeljica projekta: Valentina Nedeljko, magistra edukacijske rehabilitacije

Projekt financira Colas d.d.
Trajanje jedne radionice: 60 minuta
Prijave za radionice su obvezne na e-mail: info@uztebesam.hr