Volonteri

Volontiranje je dobrovoljni angažman pojedinca, koji se zasniva na dobroj volji, aktivizmu i solidarnosti. Zakon o volonterstvu u Hrvatskoj volontiranje definira kao: Dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen ovim Zakonom, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

VRSTE VOLONTIRANJA:

 1. Dugotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja redovito i kontinuirano, na tjednoj osnovi od najmanje tri mjeseca bez prekida.
 2. Kratkotrajno volontiranje je ono koje volonter obavlja jednokratno ili povremeno u vremenski ograničenom trajanju.
 3. Volontiranje u kriznim situacijama je volontiranje koje volonter obavlja u situacijama koje nalažu hitnost i u izvanrednim društvenim situacijama.

Temeljna načela volontiranja:

 • Načelo besplatnosti volontiranja
 • Načelo zabrane diskriminacije volontera i korisnika volontiranja
 • Načelo transnacionalnosti volontiranja
 • Načelo zabrane iskorištavanja volontera
 • Načelo zaštite korisnika volontiranja
 • Načelo zaštite maloljetnih volontera
 • Načelo inkluzivnog volontiranja
 • Načelo dobrovoljnosti i solidarnosti volontiranja

Ugovor o volontiranju može se sklopiti u usmenom i pisanom obliku, a pisani je obvezan u sljedećim situacijama: -volontiranje povezano s povećanim rizicima za život i zdravlje volontera, volontiranje stranih državljana u Republici Hrvatskoj, volontiranje državljana Republike Hrvatske u inozemstvu, a koje organiziraju ili suorganiziraju organizatori volontiranja sa sjedištem u Republici Hrvatskoj dugotrajno volontiranje volontiranje s djecom, osobama s invaliditetom, starim i nemoćnim osobama, bolesnim osobama ili osobama koje su potpuno ili djelomice lišene poslovne sposobnosti kad volonterka ili volonter to zahtijeva u drugim slučajevima određenima ovim Zakonom.

Prava volontera: pisana potvrda o volontiranju, sklapanje ugovora u pisanom obliku, edukacija s ciljem poboljšanja kvalitete obavljenih aktivnosti, primjereni i sigurni uvjeti rada te potrebna zaštitna oprema, naknada ugovorenih troškova nastalih u vezi s volontiranjem, sudjelovanje u odlučivanju o pitanjima vezanim za volontiranje, upoznavanje s uvjetima volontiranja i pravima, potvrda o stečenim kompetencijama kroz volontiranje (dugotrajno), dnevni odmor u ugovorenom trajanju, zaštita privatnosti i osobnih podataka, stručna pomoć i podrška tijekom volontiranja, upoznavanje s opasnostima, stjecanje i priznavanje novih znanja, vještina i kompetencija.

Izvor: Zakon o volonterstvu (»Narodne novine« broj 58/07.)