„Vjetar u leđa“

Projekt „Vjetar u leđa“ odnosi se na pružanje usluga logopeda, edukacijskog
rehabilitatora te fizikalnog terapeuta djeci s teškoćama u razvoju osnovno školskog
uzrasta.
Usluga logopeda usmjerena je na otkrivanje i otklanjanje govornih poteškoća, a
ostvaruje se kroz postupke prevencije, dijagnostike, tretmana, te savjetodavne
pomoći i edukacije.
Logoped će uz terapije s djecom, pružiti i savjetodavnu pomoć roditeljima kako bi
mogli samostalno raditi sa djecom kod kuće. Rad logopeda je osmišljen na način da
će se djeci pristupa individualno, tj. bit će zastupljen individualan oblik rada.


Rad edukacijskog rehabilitatora osmišljen je na način da edukator radi s djecom s
teškoćama u razvoju u grupi, kako bi unaprijedila vještine fine motorike,
komunikacijske i socijalizacijske vještine te svakodnevne vještine i vještine brige o
sebi koje su nužne kako bi se što lakše snašla u programu odgoja i obrazovanja.
Aktivnosti su u vidu grupne radionice na kojima sudjeluje 3-5 djece (što je
maksimalan broj djece s obzirom na njihove teškoće).


Rad fizikalnog terapeuta usmjeren je na mišićnu pokretljivost. Razvit će se, održati i
obnoviti maksimalna funkcionalnost i pokretljivost mišića, koja je nužni vid terapije za
djecu s teškoćama u razvoju.

Za sve ostale informacije obratite nam se na e-mail: info@uztebesam.hr ili broj
telefona 0981840173.


Prijave za sudjelovanje na radionicama su obvezne.


Projekt traje od lipnja do prosinca 2022., a financira ga Grad Varaždin.