Tata mata učenje

Pomoć u učenju je namijenjena učenicima sa specifičnim teškoćama (disleksija, disgrafija, poremećaj koncentracije i pažnje…)  u svladavanju nastavnih sadržaja.

Učenici koji su uključeni u projekt uz individualiziran pristup, odnosno prilagođeno i modificirano učenje nastavnih sadržaja usvajaju učinkovite mehanizme učenja i postaju svjesni svojih sposobnosti te na taj način izgrađuju pozitivnu sliku o sebi, jačaju samopouzdanje i motivaciju koje doprinose školskom uspjehu.

Ciljevi:

 • potpun i harmoničan razvoj učenika
 • pripremiti učenike za daljnje obrazovanje i učenje za cijeli život
 • primjena naučenog u svakodnevnom životu
 • olakšavanje prijelaza iz nižih u više razrede osnovno školskog obrazovanja
 • poticanje učenja kroz igru
 • poticanje govornih sposobnosti, matematičke i jezične pismenosti
 • poticanje korektnog ponašanja u zajedničkom djelovanju
 • poticanje samostalnosti, odgovornosti, pažljivosti i discipline u radu kroz različite oblike rada.

Posebni ciljevi projekta su:

 1. pravovremeno uočiti i dijagnosticirati specifične teškoće u učenju kod učenika, te im pružiti odgovarajuću pomoć
 2. poboljšati vještine čitanja i pisanja kod djece sa specifičnim teškoćama u učenju;
 3. povećati razinu znanja roditelja o specifičnim teškoćama učenja putem predavanja i radionica