Radionice

U našem društvu često se nerealno procjenjuju mogućnosti osoba s invaliditetom, ali kada se uđe dublje u njihova shvaćanja svijeta, vidimo zapravo koliko nam oni u svojoj posebitosti i različitosti zapravo mogu dati. S tim ciljem, ali i potrebom za socijalizacijom i druženjem pokrenute su razne radionice za mlade OSI.

Kontakt osoba: Dijana Petek, tel. 0981840173, e-mail: info@uztebesam.hr 


Likovna radionica za mlade OSI

Na likovnim radionicama potiče se mašta, kreativnosti obrađuju se razne teme vezane uz neposredni život, razvija se osjećaj tolerancije i poštivanje različitosti, jača samopouzdanje, samopovjerenje, kritičko mišljenje. Uče se različite likovne tehnike u opuštenoj i zabavnoj atmosferi.

Što radimo na likovnim radionicama? Slikamo, crtamo,bojamo, modeliramo sukladno mogućnostima osoba s invaliditetom uz pomoć volontera. 


Znanstvene radionice za mlade osobe s invaliditetom

Svaka znanstvena radionica ima jednu aktivnost koju prvo izvodi i objašnjava izvoditeljica, a zatim i korisnici uz asistenciju volontera. Radionice su prilagođene mogućnostima shvaćanja korisnika s obzirom na vrstu invaliditeta. Korisnici uče o znanstvenim pojavama iz vlastitog iskustva, poboljšavaju motoriku, vježbaju strpljenje te jačaju samopouzdanje. Na kraju svake radionice postižu opipljiv rezultat svog rada i truda u obliku pokusa. 


Glazbeno – plesne radionice za mlade osobe s invaliditetom

Na radionicama se omogućuje da se putem sviranja i pjevanja, relaksacijom i kvalitetnim druženjem razvija osjećaj za ritam, obogaćuje rječnik te potiče pravilno izražavanje i interes prema glazbi i glazbenom izražavanju. Razvija se ljubav za glazbu te se pridonosi razvijanju socijalnih, emocionalnih i fizičkih vještina u veselom glazbenom okruženju.


Literarne radionice za mlade osobe s invaliditetom 

Kako bi se izražavali putem pisane riječi, kako bi se širio vokabular, upoznavali različiti književni svjetovi, osnovane su literarne radionice. Na njima razvijamo maštu, potičemo kreativnosti, jačamo samopouzdanje, razvija se ljubav prema pisanoj riječi. Čitamo i pišemo pjesme, kratke priče i pripovijetke, dramatiziramo priče vodeći se interesima korisnika. Priče i pjesme redovito arhiviramo te je izdana zbirka radova mladih osoba s invaliditetom pod nazivom „Glasovi vedrih boja“


Izleti i druženja

Sukladno mogućnostima i epidemiološkoj situaciji organiziramo različite izlete, druženja za djecu s teškoćama u razvoju, mlade osobe s invaliditetom te njihove obitelji. 

Dosad smo posjetili različita mjesta i gradove unutar granica RH. Posjetili smo Brijune, Rijeku, Aquatiku Karlovac, Vukovar, Zagreb, Krapinu, Fužine i špilju Vrelo, Delnice…Svake godine organizira se uživo ili online božićna priredba na kojoj nastupaju između ostalih sudionika djeca s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom te korisnici primaju prigodne poklone. Prisustvujemo različitim događanjima Nordijski festival, Mliječna staza, posjećujemo razne kulturne ustavne sukladno mogućnostima, uključujemo se u različite projekte.