Povijest udruge

Udruga savjetovališta „Uz tebe sam“ osnovana je 11. 3. 2007. na inicijativu roditelja djece s teškoćama u razvoju Varaždinske županije i grada Varaždina. Osnovana je s ciljem savjetovanja, edukacije, razvitka i unapređenja psihofizičkih sposobnosti i osamostaljivanja osoba s različitim vrstama teškoća u razvoju. Korisnici Udruge su djeca s teškoćama u razvoju (djeca s TUR), a uključena su djeca s poremećajima u ponašanju, učenju, tjelesnim oštećenjima, djeca smanjenih intelektualnih sposobnosti, mlade osobe s invaliditetom (mlade OSI) s višestrukim oštećenjima i njihove obitelji. 

Mlade OSI i djeca s TUR posebno su osjetljive društvene skupine koje iziskuju dodatnu skrb i podršku.

Tijekom godina postojanja Udruge provedeni su brojni projekti, aktivnosti, manifestacije i priredbe. Kroz njih su se ostvarivali specifični ciljevi poput unapređenja vještina korisnika za svakodnevno funkcioniranje, poticanje nediskriminacije, uključivanje korisnika u svakodnevni život zajednice, osiguravanje medicinske, rehabilitacijske i habilitacijske skrbi, edukacija i psihološka podrška roditeljima/skrbnicima korisnika, osiguravanje treninga socijalizacijskih vještina. Udruga je kroz svoj rad fokusirana i na uklanjanje prepreka i stavova koji vode diskriminaciji i socijalnom isključivanju mladih OSI, djece s TUR te odraslih osoba s invaliditetom, osoba s nedostatnim obrazovanjem za primjerenu konkurentnost na tržištu rada. Djelovanje Udruge je usmjereno i prema ostalim osobama koje se nalaze u nepovoljnom položaju spram društvene većine, imajući za cilj aktivno uključivanje istih u javni život zajednice i omogućavanje sudjelovanja u svim aspektima funkcioniranja zajednice, što je od interesa za javno dobro te pridonosi razvoju i jačanju civilnog društva. 

Kako bi se korisnicima osiguralo podizanje razine kvalitete života provode se različiti projekti. Istoimeni projekt „Uz tebe sam“ obuhvaća osobnu asistenciju mladim osobama s najtežim stupnjem invaliditeta i zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. „Tata-mata učenje“ projekt je kojim se omogućuje individualiziran pristup učenicima sa specifičnim teškoćama u učenju, a naglasak se stavlja na razvoj metoda učenja i poticanje motivacije za učenje. Od ostalih kontinuiranih projekata značajni su „Vjetar u leđa“ unutar kojeg se provodi fizikalna terapija te novoosnovani „Klub smijeha“, jedan od inovativnih načina suzbijanja stresa kroz terapije smijehom. Pandemija uzrokovana virusom COVID-19 uvelike je promijenila funkcioniranje svijeta i dodatno otežala život marginaliziranih društvenih skupina i njihovih obitelji. S ciljem podrške roditeljstvu i lakšem nošenju s posljedicama pandemije pokrenut je projekt „Uspješno roditeljstvo – sretno dijete“.

Od 2020. Udruga je korisnica Institucionalne podrške Nacionalne zaklade koja osigurava financijska sredstava za zapošljavanje triju osoba u vidu jačanja organizacijske strukture Udruge. U navedene projekte uključeni su stručnjaci u određenom području kao što su psiholozi, fizikalni terapeuti, učitelji, edukacijski rehabilitatori i osobni njegovatelji.  

U rad udruge tijekom cijele godine uključeno je preko 50 volontera koji svojim nesebičnim angažmanom pomažu u provođenju svih aktivnosti Udruge. Davanjem svog slobodnog vremena, iskustva, znanja, entuzijazma, energije i izražavanjem empatije pružaju podršku djeci s TUR, mladim OSI i njihovim obiteljima. Volonteri sudjeluju u izvođenju glazbeno-plesnih, znanstvenih, likovnih, literarnih radionicama za mlade OSI te u kreativno-likovnim radionicama za djecu s TUR. Također asistiraju korisnicima na radionicama, izletima, druženjima, posjetima kulturnim ustanovama, pomažu kod prikupljanja i pakiranja poklona za korisnike uoči blagdana, predstavljaju udrugu na raznim manifestacijama i događajima. Sve svoje aktivnosti provode u skladu sa Zakonom o volonterstvu, Etičkim kodeksom volontera, Pravilnikom o volontiranju i Statutom udruge.

Plaketa i medalja Grada Varaždina

Za uspješan, kvalitetan i stručan rad 2018. Udruzi je dodijeljena Plaketa Grada Varaždina, a 2020. godine predsjednica Udruge Marina Kereša primila je Medalju Grada Varaždina zbog doprinosa na području socijalne skrbi.