Donatori

Udruga savjetovališta „Uz tebe sam“ provodi različite projekte i aktivnosti za djecu s teškoćama u razvoju i mlade osobe s invaliditetom. Teškoće s kojima se susreću naša djeca i mladi su: cerebralna paraliza, smanjene intelektualne sposobnosti, Down  sindrom, višestruke razvojne teškoće, ADHD, poremećaji u ponašanju, anksiozni poremećaji, teškoće u učenju i dr.

Zahvaljujući projektima i pomoći naših donatora, uspjeli smo osigurati osobnu asistenciju za osobe s najtežom vrstom invaliditeta, podršku roditeljstvu, organizirati likovne, glazbeno-plesne, znanstvene, literarne radionice, fizikalnu terapiju, pomoć u učenju, klub smijeha, priredbe, divne izlete i druženja, potreban materijal za održavanje naših prostora, didaktički materijal, pružiti pomoć članovima slabijeg imovinskog statusa u robi, prikupiti poklone za djecu sa teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom… 

Svaka donacija, i ona mala, za nas je velika jer pomaže u unapređenju kvalitete života najranjivijih skupina društva! 

Hvala vam na tome! 

Kako nam možete pomoći?

Uplatom na poslovni račun HR0424020061101051903 (Erste & Steiermarkische Bank d.d.).