Postani član

Članstvo u Udruzi je dragovoljno, a članom može postati svaka fizička i pravna osoba, sukladno zakonu i statutu, bez obzira na zdravstveno ili drugo stanje. Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članom Udruge se postaje upisom u popis članova koji vodi tajnik udruge. Prilikom učlanjenja u Udrugu potrebno je popuniti pristupnicu i privolu koje možete skinuti s ove web stranice ili zatražiti u fizičkom obliku u Udruzi.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva (ako su propisane statutom), datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke. Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev. Visinu članarina određuje Upravni odbor za svaku tekuću godinu.