U tuđim cipelicama

Prva radionica i predavanje u sklopu projekta bili su održani u Osnovnoj školi Šemovec, a svojim prisustvom podršku ovoj izrazito važnoj temi dale su zamjenica župana Varaždinske županije Silvija Zagorec, predsjednica Upravnog odbora Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ Sandra Županić te tajnica Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“ Marina Kolarić.

Projekt je namijenjen učenicima trećih i četvrtih razreda. Učenici su figurativno, ali i doslovno „ulazili“ u tuđe cipelice kroz vođenu grupnu raspravu, igranje uloga te igru.  Na taj su način jačali toleranciju različitosti, spoznavali vlastite i tuđe vrijednosti, povećali razinu osviještenosti o temi, učili o načinu ophođenja prema drugima te učili kako se oduprijeti vršnjačkom pritisku koji potiče na omalovažavanje drugih. Radionica i predavanje su trajali dva školska sata, a vodila ih je magistra edukacijske rehabilitacije Jelena Dolenec.

U projekt U tuđim cipelicama uključeno je šest škola s područja Varaždinske županije, kojemu je cilj prevencija vršnjačkog nasilja s posebnim naglaskom na prevenciju nasilja prema djeci s teškoćama u razvoju. Projekt financira Zaklade za prevenciju kriminaliteta „Sveti Mihael“.
Klikni za slike