Marina Kereša održala predavanja

Predsjednica udruge Marina Kereša univ.spec.clin.psych. sudjelovala je na znanstveno-stručnom skupu “Zaštita i promicanje dobrobiti djece, mladih i obitelji” na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 07.-08. prosinca 2017.g., sa prezentacijom ANKSIOZNE SMETNJE KOD DJECE RASTAVLJENIH RODITELJA, sa željom da se djeci pomogne kako bi smanjili psihosomatske tegobe zbog rastave braka roditelja.

Također je održala predavanje i radionicu “Psihološka pomoć oboljelima od hematoloških i onkoloških bolesti i članovima njihovih obitelji” članovima udruge HULL u Varaždinu, dana 13.12.2017.g., od kojih je dobila i zahvalnicu. Hvala udruzi HULL koja nam je omogućila da njihovim članovima prezentiramo moguću stručnu pomoć udruge “Uz tebe sam”.