Volonteri

Volonteri

TKO SU VOLONTERI?

Riječ volonter (franc. volontaire) označava osobu koja besplatno obavlja neku službu, dakle volontirati znači besplatno služiti. U svijetu su volonterstvo i volontiranje definirani na različite načine i imaju različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji volonterski rad neplaćeno, nekarijerističko, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima.

 

ŠTO JE VOLONTIRANJE?

Volontiranje je aktivnost koja se poduzima slobodnom voljom pojedinca te osobnim izborom i motivacijom; bez želje za financijskom dobiti; u organiziranom okruženju. Volontiranje kroz aktivno uključivanje u društvo, s ciljem proaktivnog iniciranja promjena u društvu, noviji je oblik volontiranja u Hrvatskoj. Najčešće se odnosi na aktivno sudjelovanje u neprofitnim organizacijama, neformalnim građanskim inicijativama i interesnim grupama.

 

ZAŠTO VOLONTIRATI?

Volontiranje, kao dobrovoljna aktivnost, prije svega je sloboda izbora, a sloboda je osnovna težnja ljudske civilizacije i temeljno obilježje demokracije. Osim toga, volonterstvo u sebi sadrži potencijal izgradnje suosjećanja i solidarnosti s drugima i drugačijima, pridonoseći zajedničkim vrijednostima, bez osobnih interesa  (iako je volontiranje od jednake koristi i samoj osobi koja volontira). Dosadašnji volonteri udruge Uz tebe sam izuzetno su zadovoljni osjećajem osobne dobiti tijekom volontiranja. Razlozi koji potiču ljude na volontiranje su stjecanje iskustva, znanja i altruizam.

 

ŠTO VAŠA VOLONTERSKA POMOĆ ZNAČI ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU I ZA MLADE S INVALIDITETOM?

Udruga Uz tebe sam provodi nekoliko programa pomoći djeci s teškoćama u razvoju, za mlade s invaliditetom i djeci koja imaju određene teškoće u usvajanju nastavnog gradiva (kao npr. problemi u perceptivnoj organizaciji, teškoće gramofotorike, poremećaji pažnje i koncentracije, određene kognitivne disfunkcije…).  Vaša asistencija osobama s invaliditetom znači poboljšanje njihove kvalitete života, omogućuje socijalnu uključenost i potiče ih na samostalno obavljanje zadataka. Na terapijama igrom radi se na socio-emocionalnom razvou djece i mladih te stvaranju pozitivne slike o sebi, toleranciji i prihvaćanju razlika, razvijanju i poticanju prijateljstva među djecom i mladima.

Ako ste voljni dio svog slobodnog vremena posvetiti našoj dječici i mladima, javite nam se.

 

Intervju

Intervju s Anamarijom Rade
{"popup_fix":"false"}

O nama

Udruga je osnovana 2007. godine u cilju savjetovanja, edukacije, promicanja, razvitka i unapređenja psihofizickih sposobnosti djece, mladih, roditelja i drugih odraslih osoba, osoba sa oštećenjima CNS-a, osoba sa neuromotornim poremećajima, osoba sa imunosistemskim bolestima i dr.

Facebook