Slobodna subota za tate i mame

15 stu

Slobodna subota za tate i mame

Besplatne likovne, kreativne i znanstvene radionice
Namjenjene djeci s teškoćama u razvoju i poremećajima u ponašanju
Gdje: Graberje 33, 42000 Varaždin
Kada: 18. studenog 2017. (subota) od 9:00 do 11:30

 

CILJEVI RADIONICA

LIKOVNA RADIONICA
– razvijanje apstraktnog mišljenja
– podizanje finih i grubih motoričkih komponenti
– unaprijeđenje komunikacije
– razvijanje grupne kohezije
– samoizražavanje
– podizanje samopouzdanja

 

KREATIVNA RADIONICA
– razvijanje kognitivnih komponenti (učenje, pamćenje, orijentacija, prepoznavanje, rješavanje problema, uvid u vlastite sposobnosti)
– razvijanje kreativnosti
– širenje interesa
– razvoj socijalnih vještina

 

ZNANSTVENA RADIONICA
– upoznavanje sebe i svijeta koji nas okružuje

 

SADRŽAJI RADA
– crtanje
– slikanje
– izrade ukrasnih i uporabnih predmeta od različitih materijala
– obrada dekomaterijala raznim tehnikama
– modeliranje špage

 

Radi ograničenog broja mjesta svoj dolazak najaviti na broj telefona: 095/5742805

O nama

Udruga je osnovana 2007. godine u cilju savjetovanja, edukacije, promicanja, razvitka i unapređenja psihofizickih sposobnosti djece, mladih, roditelja i drugih odraslih osoba, osoba sa oštećenjima CNS-a, osoba sa neuromotornim poremećajima, osoba sa imunosistemskim bolestima i dr.

Facebook