Igraonica “Uz tebe sam”

Igraonica “Uz tebe sam”

KREATIVNE IGRAONICE UZ TEBE SAM za djecu sa teškoćama u razvoju

Namjenjena djeci sa teškoćama u razvoju dobi od 1 – 10 godina

Programi se organiziraju grupno u trajanju od 90 minuta.

Grupe obuhvaćaju djecu sličnih psihomotoričkih sposobnosti

Igraonice vode psiholog, logoped, fizioterapeut

 

CILJEVI IGRAONICA:

 • RAZVOJ OSOBNIH POTENCIJALA KROZ IGRU
 • EDUCIRANJE RODITELJA ZA ŠTO KOMPLEKSNIJE BAVLJENJEDJETETOM S OBZIROM NA NJEGOVE PROMJENJENE SPOSOBNOSTI
 • SAVJETOVANJE RODITELJA O NABAVCI ADEKVATNIH DIDAKTIČKI IGRAČAKA I POMAGALA I EDUCIRATI IH KAKO POMOĆI DJETETU DA SE NAJUSPJEŠNIJE KORISTI NJIMA

 

 • igra je prvo čovjekovo stvaralačko iskustvo
 • igra je jedan od prvih načina učenja
 • igra omogućuje racionalnu, djelotvornu i organiziranu akciju
 • igra je dobar način stvaranja ravnoteže
 • na relaciji dijete-roditelj i dijete-šira društvena zajednica
 • igra je sredstvo, ne samo motoričkog, već i socijalnog učenja
 • igrom dijete uči kako funkcionira svijet oko njega i kako taj svijet razumjeti

 

PRINCIP RADA I PROGRAM IGRAONICE:

BAZIČNA RECEPTIVNO-MOTORIČKA STIMULACIJA

 • svjesnost vlastitog tijela (što sam ja i koliki sam)
 • svjesnost sebe u prostoru

 

RAZVIJANJE MOTORIČKIH VJEŠTINA

 • manipulativne igre
 • imitativne igre
 • senzorne igre
 • fina motorika

 

ZAMJEĆIVANJE, RAZVOJ I RAZUMJEVANJE GOVORA, DRUŠTVENOSTI I SOCIJALIZACIJA

 • glazbene i likovne igre
 • logičke igre
 • igre prepoznavanja
 • dekoracije

 

MATEMATIČKE IGRE

 • razvrstavanje i grupiranje
 • nizanje
 • količina
 • oblici

 

POTICANJE RAVNOTEŽE

O nama

Udruga je osnovana 2007. godine u cilju savjetovanja, edukacije, promicanja, razvitka i unapređenja psihofizickih sposobnosti djece, mladih, roditelja i drugih odraslih osoba, osoba sa oštećenjima CNS-a, osoba sa neuromotornim poremećajima, osoba sa imunosistemskim bolestima i dr.

Facebook