Edukaciji znakovnog jezika

28 velj

Edukaciji znakovnog jezika

U sklopu projekta „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici Varaždin,KK.08.1.1.03.0005, provela  se edukacija zdravstvenih djelatnika te članova udruge „Uz tebe sam“ za prevođenje taktilno znakovnog jezika i pisanja na dlanu s ciljem promicanja pristupačnosti osobama s invaliditetom, a u svrhu doprinosa horizontalnim načelima jednakih mogućnosti. Na taj način olakšava se dostupnost informacija, unaprjeđuje zdravstvena usluga te generalno ojačava praktična provedba pristupačnosti osobama u nepovoljnom položaju.

Najnovije objave

O nama

Udruga je osnovana 2007. godine u cilju savjetovanja, edukacije, promicanja, razvitka i unapređenja psihofizickih sposobnosti djece, mladih, roditelja i drugih odraslih osoba, osoba sa oštećenjima CNS-a, osoba sa neuromotornim poremećajima, osoba sa imunosistemskim bolestima i dr.

Facebook