Djeca i mladi s teškoćama u razvoju 2030.

30 tra

Djeca i mladi s teškoćama u razvoju 2030.

Djeca i mladi s teškočama u razvoju 2030.
{"popup_fix":"false"}

Najnovije objave

O nama

Udruga je osnovana 2007. godine u cilju savjetovanja, edukacije, promicanja, razvitka i unapređenja psihofizickih sposobnosti djece, mladih, roditelja i drugih odraslih osoba, osoba sa oštećenjima CNS-a, osoba sa neuromotornim poremećajima, osoba sa imunosistemskim bolestima i dr.

Facebook