Aktivnosti

Aktivnosti

Grad Varaždin odobrio je 2020.g. provodenje projekta «Vjetar u leda»

Opis programa aktivnosti

  1. „Kluba smijeha“- radionica namijenjena roditeljima/starateljima djece s teškoćama u razvoju ili ponašanju (ADHD i dr.), roditeljima mladih osoba s invaliditetom, mladima s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju; usmjerene na učenje o tehnikama relaksacije i nošenja sa negativnim emocijama (kontrola stresa, ljutnje, bijesa…), predavanja o poremećajima u razvoju i ponašanju sa svrhom boljeg upoznavanja sa spektrom poremećaja kako bi se naučilo odabirati ispravne obrasce ponašanja. Aktivnost jednom tjedno u trajanju od sat i pol za vrijeme cijelog trajanja programa. Nositelji aktivnosti su Marina Kereša, spec. psihologije, psihoterapeut i Jasenka Barković, prof. psihologije, psihoterapeut. Planiran broj učesnika po radionici je 15.

Financiranje radionica je predviđeno od 4-12 mjeseca 2020.

 

  1. Likovne i kreativne radionice za djecu

Likovna i kreativna radionica – namijenjena je djeci u ritmu održavanja jednom tjedno u trajanju od sat i pol, za vrijeme cijelog provođenja programa. Osmišljena je s ciljem socijalizacije djece, poticanja razvoja komunikacije i imaginacije te razvijanja osjećaja vlastite vrijednosti i samopouzdanja, kao i razvoja motorike te koordinacije. Usmjerena je  prema kvalitetnom provođenju vremena i zabavi djece. U sklopu aktivnosti bit će zastupljenje velik broj likovnih tehnika (kolaž, tempere, bojice, glinamol) Ujedno će se koristiti ekološki prihvatljiv i recikliran materijal s ciljem poticanja ekološke svijesti. Nositelj aktivnosti bit će kreativni stručnjak Korina Ban.

O nama

Udruga je osnovana 2007. godine u cilju savjetovanja, edukacije, promicanja, razvitka i unapređenja psihofizickih sposobnosti djece, mladih, roditelja i drugih odraslih osoba, osoba sa oštećenjima CNS-a, osoba sa neuromotornim poremećajima, osoba sa imunosistemskim bolestima i dr.

Facebook